1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1.1. Dades identificatives del responsable

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que el responsable del lloc web clamperlallibertat.cat és:

  • Denominació social: Associació Clam per la Llibertat
  • NIF: G67302422
  • El seu domicili social es troba a Rocafort, 242 bis, planta 3, 08029 Barcelona.

1.2. Finalitat de la pàgina web.

Els serveis prestats pel responsable a través d’aquesta pàgina web son els relatius a les activitats de l’entitat Clam per la Llibertat, la seva promoció i difusió.

1.3. Usuaris:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús. No obstant, el simple ús de la pàgina web no significa l’inici de cap relació laboral ni comercial.

1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:

1.4.1 ÚS DEL LLOC WEB

clamperlallibertat.cat proporciona l’accés a informacions i dades (en endavant, “els continguts”) propietat de Associació Clam per la Llibertat. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través de la web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de clamperlallibertat.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats;

(iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular llurs missatges.

clamperlallibertat.cat es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, clamperlallibertat.cat no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través del blog o d’altres eines de participació que es puguin crear, conforme al previst en la normativa d’aplicació.

1.4.2 CAPTURA D’INFORMACIÓ

– Formulari d’adhesió d’organitzacions, on l’usuari haurà d’omplir els camps d’organització, nom i correu electrònic.

– Formulari d’adhesió de persones, on l’usuari haurà d’omplir els camps de nom i correu electrònic.

– Formulari de contacte, on l’usuari haurà d’omplir els camps de nom, correu electrònic i assumpte.

– Formularis d’inscripció a diferents actes, xerrades o accions, on l’usuari haurà d’omplir els camps de nom i correu electrònic.

Cookies de rastreig, conforme a les següents regles

– Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de manera automàtica al servidor de la web informació relativa a l’adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat, el sistema operatiu i el navegador utilitzat. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal. Aquesta web no utilitzarà la IP per a identificar als seus usuaris, aquestes dades seran desades y utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, per a analitzar tendències, administrar el lloc, i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt. En cap cas seran comunicades o cedides a tercers.

Malgrat això, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per clamdelallibertat.cat o dades aportades per l’USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Igualment, tant en subscriure’s a aquest blog com en realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l’usuari consent:

  1. El tractament de les seves dades personals en l’entorn de WordPress conforme a les seves polítiques de privacitat.
  2. L’accés d’Associació Clam per la Llibertat a les dades que, d’acord amb la infraestructura de WordPress, necessiti aportar l’usuari ja sigui per la subscripció al blog o per realitzar-hi i/o rebre-hi comentaris.

Així mateix informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord amb la nostra política de privacitat.

En activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l’usuari comprèn i accepta que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció, clamperlallibertat.cat té accés a: Nom d’usuari i correu electrònic, conformant un fitxer de “PERSONES I ENTITATS”

En tot cas Associació Clam per la Llibertat es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, la presentació i configuració de la web clamperlallibertat.cat, així com aquest avís legal.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

clamperlallibertat.cat per ell mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en ella (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de clamperlallibertat.cat o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per clamperlallibertat.cat, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de clamperlallibertat.cat.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de clamperlallibertat.cat. Podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, exceptuant aquells materials en els què s’indiqui explícitament el seu caràcter públic, que podran ser difosos sempre que no siguin alterats de cap manera. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de clamperlallibertat.cat.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

clamperlallibertat.cat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

4. MODIFICACIONS

clamperlallibertat.cat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través seu com la forma en què apareixen presentats o localitzats en la web.

5. POLÍTICA D’ENLLAÇOS:

Les persones o entitats que vulguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web de clamperlallibertat.cat s’hauran de sotmetre a les següents condicions:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de clamperlallibertat.cat, exceptuant aquells materials en què s’indiqui explícitament el seu caràcter públic.

– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de clamperlallibertat.cat sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de clamperlallibertat.cat, ni sobre els seus serveis o continguts. Exceptuant aquells signes que formen part de l’hipervincle, la pàgina web en la que s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a clamperlallibertat.cat, excepte que en doni autorització expressa.

– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre clamperlallibertat.cat i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de clamperlallibertat.cat dels serveis i continguts oferts en aquella pàgina web o portal.

clamperlallibertat.cat no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions que inclogui.

El lloc web de clamperlallibertat.cat pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació a la seva visita.

clamperlallibertat.cat no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

clamperlallibertat.cat no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota mena que es poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per clamperlallibertat.cat i que resultin accessibles a través de clamperlallibertat.cat

6. DRET D’EXCLUSIÓ

clamperlallibertat.cat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7. GENERALITATS:

clamperlallibertat.cat perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes las accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

clamperlallibertat.cat podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre clamperlallibertat.cat i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, excepte que la Llei aplicable disposi una altra cosa.