POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el què disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporciones a través de la pàgina web https://clamperlallibertat.cat/ (en endavant LLOC WEB) siguin inclosos en un fitxer de “PERSONES I ENTITATS”:

 • La nostra denominació social és: Associació Clam per la Llibertat
 • El nostre NIF és G67302422
 • El nostre domicili social es troba a Rocafort 242 bis, planta 3, 08029 Barcelona
 • Email: info@clamperlallibertat.cat

Associació Clam per la Llibertat garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel RGPD.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no essent aplicable per a la informació recollida per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Amb això manifestem el nostre compromís per mantenir i garantir les relacions de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del nostre lloc web.

1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Has de saber que en aquest context formen part de les dades personals qualsevol informació relativa a una persona facilitada en la visita al nostre lloc web, com el nom i l’email.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l’adreça IP assignada pel teu proveïdor d’accés a Internet.

 • PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT DE DADES

Per tractar les teves dades personals, aplicarem segons el RGPD els següents principis:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a una o diverses finalitats específiques que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es requereixen.
 • Principi de limitació del termini de conservació: com més endavant podràs comprovar, les dades es mantindran només durant el temps necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les mesures encaminades a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

2. FINALITAT, LEGITIMACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECOLLIDES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT, MENORS D’EDAT.

2.1 FINALITAT

Tal i com es recull a la normativa, s’informa a l’usuari que a través dels formularis de contacte es recullen dades amb l’exclusiva finalitat d’intercanviar qualsevol informació que l’usuari o Associació Clam per la Llibertat entenguin interessant en la difusió de les activitats de l’associació.

També podrà donar compliment mitjançant les dades als requeriments sol·licitats pels usuaris.

En definitiva la FINALITAT és la següent:

 • Informar sobre les activitats que porta a terme l’associació Clam per la Llibertat.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat s’entendrà a tots els efectes com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent de la finalitat per la qual han estat recollides les dades ni encara menys es cediran a un tercer aquestes dades.

2.2 MENORS D’EDAT

En el supòsit de ser major de catorze anys, podràs proporcionar les teves dades sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

Advertència: Si tens menys de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots proporcionar-nos les teves dades, motiu pel qual procedirem a denegar la teva sol·licitud en cas de tenir-ne constància.

2.3 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades, essent requisit obligatori per poder inscriure’t a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment.

2.4 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recollides en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com a  dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les teves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·licitis eliminar-les.

2.6 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Òbviament ets l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que ens donis, eximint-nos de qualsevol tipus de responsabilitat al respecte.

Como a usuari, has de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades, havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ.

Associació Clam per la Llibertat compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de dita Llei Orgànica i demés normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Així mateix ens regim pel Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea vigent des de maig de 2018.

En compliment de l’establert en la normativa, t’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la teva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers de Associació Clam per la Llibertat i tractats per la finalitat d’atendre la teva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscriguis.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat de ser informat, por qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de les activitats de Associació Clam per la Llibertat

En cas de no autoritzar el tractament de les teves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstes més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”

4. MESURES DE SEGURETAT

Associació Clam per la Llibertat t’informa que té implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les teves dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot de conformitat amb el que preveu el RGPD.

Així mateix, Associació Clam per la Llibertat ha establert mesures addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Igualment, tal i como pots comprovar, la web disposa de certificat SSL, el que garanteix la seguretat de les teves dades.

5. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones o entitats que hagin facilitat les seves dades a través de https://clamperlallibertat.cat, podran dirigir-se al seu titular amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Associació Clam per la Llibertat amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça següent:

Associació Clam per la Llibertat

Rocafort, 242 bis, planta 3

08029 Barcelona

També podrà exercitar els drets, a través de la bústia de correu electrònic: info@clamperlallibertat.cat

6. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com a servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no estan operats o controlats pel Lloc Web. Per això https://clamperlallibertat.cat no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la teva informació personal a aquests llocs web aliens a https://clamperlallibertat.cat, tingues en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

7. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Associació Clam per la Llibertat es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada al menys deu dies abans de la seva aplicació efectiva. L’ús de https://clamperlallibertat.cat després d’aquests canvis, implicarà la seva acceptació.

8. RESPONSABLE DEL FITXER I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.

El responsable del fitxer de dades és Associació Clam per la Llibertat.

Com a encarregats de tractament aliens al citat responsable:

Associació Clam per la Llibertat ha contractat els següents serveis:

 • Hosting: CDmon (10DENCEHISPAHARD, S.L.), amb domicili social a C/ Girona 81-83 local 6, Malgrat de Mar 08380 (Barcelona-Espanya), amb CIF A43058387. Es pot consultar la política de privacitat i demés aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.cdmon.com/ca/avisos-legals
 • Passarel·la de pagament per a Targetes de crèdit/dèbit: Stripe – L’entitat responsable de la recollida i tractament de les dades personals per a residents de l’EEE (Espai Econòmic Europeu) i Suïssa és Stripe Payments Europe Ltd., societat constituïda a Irlanda i amb oficines a 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublín. Per exercir els seus drets, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpo@stripe.com. Es pot consultar la política de privacitat i demés aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://stripe.com/es/privacy

9. SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.

Per tal de prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat, https://clamperlallibertat.cat utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Hosting: CDmon (10DENCEHISPAHARD, S.L.)

Plataforma web: WordPress.Org

Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics)

A https://clamperlallibertat.cat també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i d’altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la nostra audiència i què és el que necessita.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a https://clamperlallibertat.cat (l’“Hiperenllaç“). L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://clamperlallibertat.cat i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de https://clamperlallibertat.cat dels seus continguts o serveis. En qualsevol cas, https://clamperlallibertat.cat es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

10. NO VOLS REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O VOLS REVOCAR EL TEU CONSENTIMENT?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l’ús de la teva informació per a finalitats publicitàries, recerca de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per fer-ho, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@clamperlallibertat.cat. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, clicant en l’enllaç en ell inclòs, seguint les instruccions que et siguin facilitades.

Si us plau, tingues en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapsus de temps que en cap cas superarà 48 hores per tal que la teva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots seguir rebent missatges.

En relació amb la gestió de les teves dades associades als perfils socials de Associació Clam per la Llibertat, l’exercici del dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació als drets d’accés i rectificació, et recomanem que només es podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Associació Clam per la Llibertat.

També podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de Associació Clam per la Llibertat, eliminar els continguts que deixin d’interessar-te o restringir amb qui comparteix les connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Associació Clam per la Llibertat anima als usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes sociales abans de començar a utilitzar-les.

11. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) Formulari d’adhesió d’organitzacions: La finalitat d’aquest formulari es l’adhesió d’organitzacions al manifest del Clam per la Llibertat. Les dades que es requereixen son els noms de l’Organització i de la persona responsable així como el seu correu electrònic. Per a l’adhesió es requereix l’acceptació de la publicació a clamperlallibertat.cat del nom de l’Organització. S’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per difondre la informació relativa al Clam per la Llibertat . Aquestes dades s’emmagatzemen en els servidors de CDmon.

2) Formulari d’adhesió de persones: La finalitat d’aquest formulari és l’adhesió de persones al manifest del Clam per la Llibertat. Les dades que es requereixen són el nom i cognoms de la persona així com el seu correu electrònic. Per a l’adhesió es requereix l’acceptació de la publicació a clamperlallibertat.cat del nom i cognoms de la persona. S’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per difondre la informació relativa al Clam per la Llibertat. Aquestes dades s’emmagatzemen en els servidors de CDmon.

3) Formulari de contacte: Existeix un formulari de contacte amb la finalitat de respondre consultes, dubtes o plantejar suggeriments. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre i per enviar la informació que l’usuari requereixi. Aquestes dades s’emmagatzemen en els servidors de CDmon.

4) Cookies: Quan l’usuari navega per aquesta web s’emmagatzemen cookies. L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies pera ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

5) Sistemes de rastreig utilitzats en aquest lloc: Google (Analytics), a https://clamperlallibertat.cat també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i d’altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la seva audiència i què és el que necessita.

No compartirem, vendrem, llogarem la teva informació personal a d’altres parts. Podem compartir certa informació amb proveïdors de serveis de tercers autorizats necessaris per prestar-te alguns serveis.

12. PLUGINS SOCIALS.

A la nostra web t’oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes sociales ( p.e. “M’agrada” de Facebook). Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les teves dades de perfil amb la informació de la teva visita a la pàgina web.

Per tant, és convenient que t’informis sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàginas web amb algun dels teus perfiles en xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la seva privacitat. Us animem a familiarizar-vos amb les condicions d’ús les xarxes sociales abans de començar a utilitzar-les:

13. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMIENT I REVOCABILITAT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part de Associació Clam per la Llibertat en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

Com bé saps i t’hem comunicat al llarg d’aquestes polítiques de privacitat, en qualsevol moment podràs revocar les teves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.